Kolégium Zelenej školy

Dňa ... bolo vytvorené Kolégium Zelenej školy, ktoré pracuje v nasledovnom zložení:

   Jarmila Brejčáková Mlynárová

   Eva Jonásová

   Ľudmila Slavkovská

   Daniela Korenková

   Oľga Mlynárová

   Renáta Mlynárová

   Martin Zaťko, kordinátor programu na škole