Environmentálny akčný plán

Na základe výsledkov Environmentálneho auditu bol stanovený Environmentálny akčný plán školy (EAP). Počas dvoch školských rokoch sa budú konať viaceré podujatia, zamerané na zlepšenie života v škole a okolí. Do podujatí budú zapojení nielen žiaci EMŠ, ale aj ich rodičia. Spoločným úsilím sa pokúsia prispieť k ochrane Božieho stvorenia.

 EAP si môžete pozrieť TU.