Informácie o nás

EMŠ sídli vo vlastných priestoroch, v ktorých do roku 2009 existovala štátna materská škola. Je to prízemná budova s jednou triedou, spálňou,
kuchyňou a jedálňou. Ponúka celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 –6 rokov spojenú so stravovaním. Rodičia detí prejavili veľkú dôveru, lebo v čase, keď prišli zapísať svoje deti, priestory novozriadenej EMŠ ešte neboli dokončené.

V EMŠ pracujú 2 pedagogický zamestnanci a 3 nepedagogický zamestnanci. V prvom školskom roku prevádzky 2011/2012 bolo zapísaných 13 detí. V mesiacoch júl a august 2013 zriaďovateľ čiastočne zrekonštruoval vnútorné priestory – sociálne zariadenie, ktoré už bolo v nevyhovujúcom stave.
V súčasnosti škôlku navštevuje 21 detí. Teší nás záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí do EMŠ, ktorý stále narastá a na nový školský rok 2014/2015 máme zapísaných 24 detí, čo predstavuje plnú kapacitu škôlky.

 

Počiatky Evanjelickej materskej školy

EMŠ sa nachádza v centre obce a jej zriaďovateľom je CZ Švábovce. Svoju činnosť sme zahájili 01.09.2011. Dňa 4. septembra 2011 ju dôstojný biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol slávnostne posvätil.
Plán vzniku škôlky predniesla na zborovom presbyterstve vtedajšia zborová farárka Zuzana Vaľovská a ten bol odsúhlasený. Za jej aktívnej účasti v procese zriaďovania škôlky EMŠ bola Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR zaradená v roku 2010 do siete škôl a školských zariadení.