LETNÝ TÁBOR DETÍ 2018

Milí rodičia, milé deti,

na tomto odkaze (FOTO) nájdete fotografie z letného tábora (17. - 20. júla 2018). 

Z tábora máme pripravené aj video ( VIDEO 1 a VIDEO 2 ). 

 

Bližšie informácie Vám podáme na tel. čísle: 0918 145 505 (M. Zaťko)

 

Po stopách reformácie v Nemecku

Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu. Nemecko si túto významnú udalosť pripomína množstvom zaujímavých sprievodných podujatí. My Vás pozývame na prehliadku najvýznamnejších miest spojených s pôsobením tohto významného reformátora, ktoré sa stali kolískou reformácie.

 

Príchod do Prahy hl. nádraží v ranných hodinách (o 5:58). Individuálne raňajky na hlavnej stanici/v autobuse. Prestup do objednaného autobusu a presun do TORGAU. Prehliadka pamiatok: kaplnka na miestnom hrade je považovaná za prvý protestantský chrám, bola v roku 1544 posvätená M. Lutherom. Lutherova manželka Katarína do Torgau utiekla z cisterciánskeho kláštora. Po Lutherovej smrti a vypuknutí moru vo Wittenbergu sa sem presťahovala, zakrátko zomrela a je pochovaná v Marienkirche. V Nikolaikirche Luther prvýkrát krstil a kázal v nemčine. Po obede v miestnej reštaurácií presun do LIPSKA a prehliadka pamiatok v meste centra mesta a miest spojených s Martinom Lutherom: Thomaskirche, Nová radnica (bývalý hrad Pleissenburg) – miesto konania tzv. Lipskej dišputy, Nikolaikirche, Univerzita, Pamätník, ... Presun do HALLE, ubytovanie v 3* alebo 4* hoteli. Spoločná večera a voľný program. Nocľah. 
Raňajky v hoteli. Presun do MAGDEBURGU a prehliadka pamiatok. Presun do MANSFELDU. Prehliadka pamiatok. Presun do EISLEBENU a obed. Prehliadka rodiska a miesta úmrtia Martina Luthera: rodný dom, dom úmrtia, pomník, kostol Petra a Pavla (miesto krstu M. Luthera), kostol Sv. Ondreja (miesto poslednej Lutherovej kázne). Presun do HALLE. Prehliadka: mestský kostol Marienkirche/Marktkirche s Lutherovou kazateľňou a originálom jeho posmrtnej masky. Večera a voľný program. Nocľah.
Raňajky v hoteli. Odubytovanie. Presun do EISENACHU. Luther ho nazval „mojim milovaným mestom“. Ako žiak býval v dome rodiny Cotta (dnešný Lutherov dom s múzeom) a zarábal si spevom v chóre. Výstup na hrad WARTBURG. Po ríšskom sneme vo Wormse v roku 1521 Luther odmietol odvolať svoje učenie a ukrýval sa tu ako rytier Juraj pod ochranou saského kurfürsta až do roku 1522. Taktiež tu preložil Nový Zákon do nemčiny. Prehliadka Lutherovej izby, kde prekladal a bojoval s diablom. Obed v miestnej reštaurácií. Presun do ŠMALKALD a prehliadka miest spojených s vyznávačským spisom. Presun do STOTTERNHEIMU. Zastavenie pri Lutherovej skale, kde dal sľub Pánu Bohu, že sa stane mníchom. Následne presun do ERFURTU (tzv. durínsky Rím, sídlo Univerzity, kde v rokoch 1501–1505 Luther študoval a kde 17. júla 1505 vstúpil do Augustínskeho kláštora). Ubytovanie a večera v bývalom kláštore. Prehliadka mesta. Večerná pobožnosť. Nocľah. 
Raňajky v kláštore. Odubytovanie. Presun autobusom do WITTENBERGU. Prehliadka reformačného parku. Účasť na službách Božích v zámockom kostole so začiatkom o 10:00. Po nich prehliadka Zámockého kostola, na dvere ktorého Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom a kde je pochovaný. Prechádzka po meste. Obed v miestnej reštaurácií. Prehliadka: Lutherov dom, Mestský kostol, Univerzita, Melanchtonov dom, Cranachove dvory s domami, ... Voľný program, po ňom odchod do Prahy s krátkymi hygienickými zastávkami. Príchod k hlavnej stanici a presun k vlaku. Cesta vlakom z Prahy do Popradu vlakom s odchodom o 21:46 (v ležadlových/lôžkových kupé). 
Príchod do Popradu na železničnú stanicu v skorých ranných hodinách (o 4:51 hod.). Ukončenie výletu modlitbou a požehnaním. Individuálny presun domov.

Spoločne navštívime miesta ako Torgau, Lipsko, Halle, Magdeburg, Mansfeld, Eisleben, 

Eisenach a hrad Wartburg, Šmalkaldy, Stotternheim, Erfurt, a nakoniec v nedeľu Wittenberg. 

 

Výlet sa uskutoční v dňoch 19. - 24. júla 2017. 

Prihlasovanie do 2. apríla 2017.

V prípade záujmu kontaktujte organizátora.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel.čísle: 0918 145 505 (Martin Zaťko). 

Program, organizačné pokyny a tlačenú prihlášku nájdete TU

Prihlasovací on-line formulár bol k dispozícií TU (do 2.4.2017). 

Plagát